Adresa na doručenie písomností

Obecný úrad Havaj
Havaj 13
09023 Havaj


Telefonický kontakt

Obecný úrad Havaj a matrika
tel: 054 74 952 01
fax: 054 74 952 01

Starosta obce
tel: 0907 917 630


E-mail

Všeobecné informácie: infoobechavaj.sk
Podateľňa: podatelnaobechavaj.sk
Starosta: starostaobechavaj.sk
Matrika: matrikaobechavaj.sk
Správca stránky (webmaster): webmasterobechavaj.sk

Voľby 2022 do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
Adresa na doručenie oznamenia na delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov : obechavajgmail.com